Kurser hösten 2021

Uppstart av kursverksamhet sker under september 2021.

Vid intresse för att gå en kurs i någon teknik så ring respektive kursledare. Se nedan.

Akryl                  Elna Stjernkvist       tel nr 0703 73 58 85

Akvarell            Anette Lundberg     tel nr 0730 22 90 43

Keramik            Erica Giselsson         tel nr 0703 26 72 65

Teckning           Yvonne Borgström  tel nr 0709 61 19 53

Föreningen vill genom kursverksamhet sprida inspiration till att man börjar med någon form av skapande verksamhet och till att man vill skaffa sig kunskaper om olika tekniker och material. Bland föreningens medlemmar finns många med kunskap och erfarenhet som kan vara kursledare. Vi har hittills haft studiecirklar i akvarell, akryl, teckning och keramik. Vi kommer allteftersom att kunna starta nya cirklar med andra inriktningar. Vi inbjuder även till workshops och föreläsningar. Man måste inte vara medlem för att delta i kursverksamhet.