Lyrik – Dystopiska texter med humor

Nisse

"Mannen som fällde trädet… tänkte inte på att skuggan försvann.”

Nisse.
Bluesmusiker.
Prosadiktare.
Samt levnadskonstnär.
Välkommen!