Utställarinformation

Fakta och information till dig som vill ställa ut.

Till dig som ska ställa ut i Konsthändigts galleri

Föreningen vill skapa möjligheter för medlemmar att ställa ut sina alster. Du som vill ställa ut mailar bilder på 3 alster/verk till galleriansvarig som visas för styrelsen, Se kontaktlista

Inbokning av utställningstillfälle sker via galleriansvarig, och du ställer ut tillsammans med 1 – 5 personer under en 4 veckorsperiod med en planeringsvecka måndag – torsdag dess för innan. Vernissage på första lördagen.

Du kommer att få mail med kontaktuppgifter till deltagarna i gruppen som du ska ställer ut tillsammans med.

INNAN UTSTÄLLNINGEN

Visning av lokal hänvisas till öppettiderna för galleriet eller kontakta galleriansvarig.

Ni i gruppen rekommenderas att träffas senast 2 veckor innan vernissagen för att besluta om vem som tar vilken utställningsyta, samråd i hur verken ska presenteras på ett tilltalande sätt mm Om gruppen vill sätta ett namn på utställningen så meddelas detta till webmaster adress se nedan.

Var och en skriver en kort presentation om sig själv samt mailar några bilder till webmaster på adress kalice_@hotmail.com för att läggas på Konsthändigts hemsida. OBS ej via messenger eller sms/mms-

Var och en skriver ett personporträtt  om sig själv att ha i galleriet under utställningstiden.

Affischering ute i samhället – Förutom offentliga affischer på bibliotek mm i Olofström, utställare får ett par affischer att sätta upp på egna platser samt ska skriva ut själva från en pdf som erhålls. Information om utställningen kommer att visas på visitbleking/olofström, ABF:s hem- och facebooksida, Konsthändigts hemsida samt facebooksida.

Gruppen har ett gemensamt ansvar att utställningen blir estetiskt tilltalande för besökarna. Tänk på att det ska vara lätt att se och alstren ska ha livsutrymme. Det kan ta tid att hitta fram till hur ni vill ha det om ni inte har träffats innan. Bra att lära känna varandra och föra en diskussion om hur ni bäst lägger upp utställningen. Känn er fria att använda de två utställningsrummen på olika sätt. Man kan hänga upp saker, använda podier, göra färgmässiga effekter osv. Det kan vara så att någons alster ”gifter” sig med någon annans saker och kan exponeras sida vid sida.

Tavlor som visas ska vara inramade. Föreningen vill inte att häftmassa eller tejp används för uppsättning.

Utställningsrekvisita som föreningen tillhandahåller är:

Murstegar, hyllor, två vitmålade betongkuber, x st björkstubbar, glaskub

Numrering av verken sätts upp, lista skrivs.  Ordnas av gruppen.

Hyra för galleriet betalar gruppen in  innan vernissagedatumet, medlemmar 300 kr och ickemedlemmar 500 kr. Betalas in till Konsthändigts swish 123 254 16 21 eller på bankgiro 146-1771. OBS skriv i meddelande vad inbetalningen är för.  Om det inte inbetalas kan erbjudande gå till annan person.

Öppettider är fredag kl 14 – 18, lördag och söndag kl 12 – 15. Fr o m 16 okt ändras öppettiden på fredagar till kl 15 – 18.

Utställarna får kod till nyckelgömma som gäller under planering -och utställningstiden.  Måndagen i planeringsveckan får utställarna koden via mail eller sms.

Röda/gröna pluttar för bokat eller sålt köps av gruppen. Huvudregeln bör vara att era verk stannar kvar i lokalen under utställningstiden även om de är tingade/sålda. Kan såklart bli undantag för vissa ex förbiresande turister.

Gruppen gör upp om ”vaktschema” som sätts in i utställarpärm.  Schemat sätts in tillsammans med telefonlista .

Vernissage blir på en lördag i planeringsveckan. Gruppen står för förfriskningar som serveras.

UNDER UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER

Gästbok läggs fram.

Affisch sätts i trottoarpratare som ställs ut när galleriet är öppet.  OBS! förvaras inne i lokalen när galleriet är stängt. Utemöbler ställs ut under sommarhalvåret med tas in när galleriet är stängt.

Utställarna noterar antal besökare per dag. Blankett finns i utställarpärm. På vernissagedagen ska män och kvinnor särredovisas.

Den som håller vakt i lokalen ser till att det är rent och snyggt i entre, i övriga utställningslokalen samt i pentry/kylskåp. Damma, dammsuger och torkar golv minst en gång per vecka. Städning av toalett. Sopor slängs i soptunna vid husets norra gavel.

EFTER UTSTÄLLNINGEN

Söndagen sista utställningsveckan plockas utställning ner.

Städning – dammning, dammsugning, våttorka golvet, städning av toalett, städning kök och kylskåp, tömning av sopor i soptunna vid husets norra gavel.

Ta bort affischer som satts upp av utställare.

Svarar på enkät som finns i utställningspärmen.

Besökslistorna sätts in i utställarpärm

Kontaktlista Styrelsen 2022