Konsthändigt

Vad gör vi?

Syftet med föreningen är:

-att skapa intresse för konst och konsthantverk i Olofströms kommun med omnejd samt

-att stödja och inspirera både nybörjare och verksamma i sitt skapande.

Föreningen vill genom kursverksamhet, utställningar och andra aktiviteter

bredda och utveckla intresset för konst och konsthantverk.

I aktiviteterna vill föreningen särskilt välkomna individer och grupper som vill prova på

eller börja utveckla ett konstnärligt skapande och/eller visa sitt skapande för allmänheten.

Föreningen vill bidra till ökad mångfald och nyskapande kulturyttringar.

Föreningen vill arbeta för att fler lokaler i kommunen skall vara tillgängliga för

konstutställningar och försäljning av konstföremål.

Föreningen vill samverka med skolor i kommunen