Fönstergalleri – Digitala bilder

Bengt Jönsson, pensionerad lärare boende i Olofström som arbetar med digital teknik. Fotograferar och bearbetar bilderna vidare i datorn. Söker motiv som lätt förbigås. Vill komma nära och fånga en känsla som ofta slukas av omgivningen. Vill ge plats åt sådant som oftast inte hinns med för iakttagelse och begrundan. Du kan se mera i fönstret eller på www.galleridigital.com.